Nedstyrtningsskakte

Bortskaffelse af byggematerialer fra et stillads kan være lidt af en sag.

Men med en nedstyrtningsskakt monteret på stilladset, kan håndværkerne let skaffe sig af med mursten,
murbrokker eller gamle skiferplader fra renoveringen eller byggeriet.

Nedstyrtningsskakten fungerer som en affaldsskakt, hvilet også sikrer en mere sikker bortskaffelse af
overflødige materialer.

Det er muligt at tilkøbe nedstyrtningsskakte til det stillads, du søger. Hvis det derimod et separat trappeløb, du
har brug for, klarer vi også den. Tryk her eller kontakt os for nærmere information.