Facadestillads

Hvis du mangler et let facadestillads, er vi de rette at kontakte.
Vi både monterer og tager facadestilladser ned – i alle størrelsesordner.

Et let facadestillads er ideelt til diverse renoveringer og istandsættelser af bygningers facader. Desuden er det
muligt at tilpasse facadestilladser til den enkelte opgave.

Hvis du har behov for et stillads, der kan bære mere end 200 kilo pr. m2, så se mere her (internt link til Svært
stillads).